Профессордук-окутуучу курамдын эсине!!!

2019-06-28 15:19:00 0

2018-2019 окуу жылындыгы кезектеги эмгек өргүүгө чыгуу алдында профессордук-окутуучу курамдын китепканадан алган китептери АВН программасына катталгандыгына байланыштуу китепканалар менен эсептешүүсү зарыл. Карызы менен толук эсептешкенден кийин гана АВН программасынан карызы жок деп өчүрүлүп, айланма баракча толтуруу укугуна ээ болот. 26- июлдан 26-августка чейин китепкана кызматкерлери эмгек өргүүгө кеткендигине байланыштуу айланма баракча толтуруу 26-июлга чейин жүргүзүлөт.