Мезгилдүү басылмаларга жазылуу башталды.

2019-10-07 14:39:00 0

Университеттин илимий китепканасынын Маалымат библиографиялык бөлүмүндө 2019-2020- жаңы окуу жылдын биринчи жарым жылдыгына Кыргызстандын жана чет өлкөнүн мезгилдүү басылмаларына жазылуу башталды.