Илимий китепкананын маалымат-библиографиялык бөлүмү иштөө убактысын өзгөрттү

2018-07-10 11:37:31 0

Илимий китепкананын маалымат-библиографиялык бөлүмү окутуучу-профессордук курамдын эмгек өргүүсүнө чыккандыгына байланыштуу беш күндүк иштөө убактысына өттү.