Урматтуу факультеттин декандары, коллеждин директорлору, кафедра башчылары!!!

2018-10-19 11:10:37 0

Урматтуу факультеттин декандары, коллеждин директорлору, кафедра башчылары!!! - Адистиктерди окутууда жетишпеген китептерге заявкаларды кабыл алуу, кварталда бир жолу тендердик комиссияга коюлат; - Сиздерге, заявканын үлгүсү сунушталат; - Акыркы үч жылдык басылмалар заявканын үлгүсүнүн негизинде кабыл алынат. Тиркеме: Заявканын үлгүсү http://library.oshsu.kg сайтынын каталоги баракчасынын төмөн жагында жайгашкан. Китепти комплектөө бөлүмү. № 216 каб. Тел. 2-42-22