Илимий китепканада

2015-12-01 09:15:41 86

Илимий китепкананын маалымат-библиографиялык бөлүмүнүн окуу залында "Сажыра" борборунун директору, техника илимдеринин кандидаты, профессор Оморов Асыкбек Оморович менен илимий китепкананын жалпы жамааты менен "Кыргызчылык жана жаңы тарых" аттуу жолугушуу болду. Жолугушууда жаштарды тарбиялоодо патриоттуулукка, өз элинин тарыхын билүүгө үндөгөн жумурай журттун кызыгуусуна ээ болгон * "Баба салты, тарых изи жана жөрөлгө" илимий тарыхый иликтөөлөр * "Осмон империясы жана бөгөнкө Туркия" илимий популярдуу чыгарма * "Темирлан" тарыхый чыгарма * "Атилла" * "Хакасча-кыргызча-орусча тарыхый этнографиялдык сөздүк" китептери жөнүндө кеңири берди.