Илимий китепкананын китепканачылары Бишкек шаарындагы И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде курстан өтүштү.

2015-12-03 11:46:03 91

2015-жылдын 16-ноябрынан 20-ноябрына чейин илимий китепкананын китепти сактоо бөлүмүнүн башчысы Жапаркулова С.М., маалымат-библиографиялык бөлүмдүн башчысы Пасанова К.Б., башкы китепканачы Абдырахманова С.Т. жана улук китепканчы Арзыбаева д.А. Бишкек шаарындагы КМТУнин БӨ жана АОИда "ИРБИС-64 модулунун автоматташтырылган китепкана системдери" программасы боюнча квалификацияны жогорулатуу курсунан өтүү менен сертификатка ээ болушту. 2015-жылдын 2-декабрында маалымат-библиографиялык бөлүмдүн окуу залында китепкана жамаатына "КИРЛИБНЕТ" сайты, "ИРБИС-64" системинин АРМ "Каталогизатор"программасы боюнча курстан алган билимдери жана иш тажрыйбалары жөнүндө маалымат беришти.