Миллионунчу китеп катталды

2016-05-13 14:52:15 64

ОшМУнун Илимий китепкансынын китеп фондуна 1000000 инвентардык номер менен "МАНАС" эпосунун түшүндүрмө сөздүгү катталды.