Памятка первокурснику

1. билетин көрсөтүү менен каттоо китепчесине катталат, окуу залдан пайдаланууга уруксат алат;

2. Окурман адабияттарды окуу үчүн окурмандык билетин көрсөтөт, китеп формуляры толтурулат: окурмандык билеттин номери, аты-жөнү, кол коет.

3. Китептин формулярында : китептин автору, аталышы, чыккан жылы, баасы, инвентардык жана каттоо номери жазылат. Китеп менен китептин формулярынын дал келишин текшерип, туура экендигине жана китептин барактарынын толук экендигине ынангандан кийин гана китепти алып окуса болот. Эгерде китептин барактары толук эмес, айрылган, булганган болсо ошол замат китепканачыга билдирүү менен алмаштырып алса болот.

4. Окуу залга өзү менен кошо китеп , гезит-журнал, башка материалдарды алып кирүүгө тыюу салынат.

5. Окуу залдан урауксатсыз китеп алып чыгууга катуу тыюу салынат. Эгерде уруксатсыз китеп алып чыкса эскертүү берилет. Китепкананын эрежесин одоно бузгандар китепканадан пайдалануу укугунан ажыратылат.

Окурман китепти тапшырууда каттоо китепчесине кол коет.